Ångmaskinen

Ångmaskinen

Magnus och farfar Herman kör min gamla ångmaskin på Odvalds i Fide på Gotland i slutet på 1970-talet.